top of page

Activiteiten

Onze activiteiten zijn gegrond in de relatie lichaam, verbinding en creativiteit.

 

We ontwikkelen en organiseren regelmatig nieuwe.

Een grondbegrip van Stichting RISE is het lichaam.

Gedurende seksuele mishandeling worden alle ervaringen in het lichaam opgeslagen: in het brein, in de organen, in iedere cel. Kortom, een trauma als gevolg van seksuele kindermishandeling leeft in het hele lichaam dat zich door deze ervaringen vormt en het functioneren erop aanpast.

 

Door het ontwikkelen van beschermingsmechanismen kunnen mensen die seksueel mishandeld zijn vervreemd raken van het eigen lichaam alsook van de eigen gevoelens en behoeften. Dit gebeurt veelal onbewust.

 

Dit is waarom Stichting RISE aandacht vestigt op het lichaam.

 

We creëren een body of knowledge en investeren in kennisoverdracht vanuit de belichaamde ervaring van seksuele kindermishandeling.

spiralen-10.png
RISE_def_items_Activiteiten_lichaam_rond

Een grondbeginsel van Stichting RISE is verbinding.

spiralen-11.png

Door mensen die seksuele mishandeling hebben meegemaakt, worden erkenning en herkenning vaak als de meest heilzame factoren van herstel genoemd. Echter, vinden zij maar zelden een omgeving die hun verhalen kunnen horen of ernaar willen luisteren.

 

Als gevolg hebben mensen die seksueel mishandeld zijn vaak het gevoel dat zij sociaal (ge)dood zijn. Allereerst door degene(n) die heeft/hebben getracht volledige controle over hun lichaam te nemen en de mens te niet te doen. Ten tweede door het sociale systeem dat vaak vijandig reageert tegenover de ervaring van seksuele kindermishandeling, het verhaal ervan in twijfel trekt en de getroffene er de schuld van geeft. Ten derde door het juridisch systeem dat veelal faalt om mensen die als kind seksueel mishandeld zijn recht te doen.

 

Dit is waarom Stichting RISE uitgaat van verbinding.

 

We werken zoveel mogelijk met mensen die zowel professioneel - als ervaringsdeskundig zijn en bieden lotgenotencontact ter bevordering van (h)erkenning voor ervaringen van seksuele kindermishandeling.

RISE_def_items_Activiteiten_verbinding_r
Verbinding
Lichaam

Een grondstof van Stichting RISE is creativiteit.

Mensen die seksuele kindermishandeling hebben meegemaakt, kampen vaak met problematiek dat in het impliciete geheugen ligt. Deze is moeilijk onder woorden te brengen. Het verloopt automatisch, non-verbaal en onbewust.

 

Door creatieve expressie kunnen gevoelens worden ontwaakt en traumatische herinneringen naar voren worden gehaald. Zo kan een emotie, een behoefte of voorstelling tastbaar, zichtbaar, hoorbaar worden. Dit maakt een eigen spoor helder en hanteerbaar van wat eerder onbewust en onzegbaar was. Een ‘eigen taal’ in beeld, klank of beweging kan zich ontwikkelen.

 

Dit is waarom Stichting RISE focust op creativiteit.

 

We stimuleren groei van eigenheid in alle mogelijke creatieve vormen als beeldende kunst, muziek, drama, dans, beweging, poëzie, literatuur, etc.

Wij bieden

1

2

3

Professionele ervaringsdeskundige begeleiding bij herstel van trauma als gevolg van seksuele kindermishandeling.

Kennisvergroting en

-verspreiding vanuit de belichaamde ervaring van seksuele kindermishandeling.

Bevordering van contact zowel innerlijk als tussen lotgenoten alsook met mensen die de ervaring van seksuele kindermishandeling niet van binnenuit kennen.

RISE_def_items_spiraaltje_lichtgrijs.png
RISE_def_items_Activiteiten_vreativiteit
spiralen-09.png
Creativiteit

Deze lezing is bedoeld voor lotgenoten, hun naasten, professionals en andere geïnteresseerden. Kortom, iedereen die het werk van Griet Op de Beeck een warm hart toedraagt, is van harte welkom!

Beschrijving

 

Griet Op de Beeck debuteerde met de roman Vele hemels boven de zevende (2013). Daarna schreef zij o.a. de roman Kom hier dat ik u kus (2014), de verhalenbundel Gij nu (2016) en het boekenweekgeschenk Gezien de feiten (2018). In 2017 kwam Het beste wat we hebben uit, het eerste deel van een trilogie over seksueel misbruik. Het tweede deel Let op mijn woorden verschijnt in september 2019.

In haar boeken schrijft Op de Beeck over ouders en kinderen. Over kapotte mensen en hoe zij ongewild anderen ook kapotmaken. Over waar verantwoordelijkheid eindigt en schuld begint. Over geheimen en eenzaamheid. Over ziekte en zwijgen. Over de gevaren van sterk zijn. Over vergeten en niet kunnen vergeten. Over machteloosheid en jezelf durven redden. Over de vreemde wereld en hoe we ons daarin kunnen bewegen. En natuurlijk ook nog over de liefde. Omdat dat alles is wat we hebben, of toch bijna.

Tijdens de lezing vertelt Op de Beeck aan de hand van een aantal voorgelezen fragmenten over manieren om dit leven te overleven. Na afloop is er ruimte voor gesprek / vragen en zal zij voor de liefhebbers boeken signeren.

De Lezing van Griet Op de Beeck wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Steunfonds Bestrijding Seksuele Kindermishandeling.

Achtergrond

 

Stichting RISE organiseert deze lezing, omdat wij grote bewondering hebben voor het oeuvre van Griet Op de Beeck. Daarbij zijn wij en medelotgenoten zeer onder de indruk van Op de Beecks getuigenis in het TV programma De Wereld Draait Door (25 september 2017) over het seksueel misbruik door haar vader. Op de Beeck wilde het drukkende geheim van incest niet haar levenlang meezeulen. Zij wil het thema seksuele kindermishandeling bespreekbaar maken.

Deze spraakmakende uitzending en de media-aandacht die daarop volgde – waarin werd geprobeerd de focus van de menselijke en maatschappelijke schade die seksuele kindermishandeling berokkent af te leiden naar zogenaamde ‘hervonden herinneringen’ en ‘marketingstunt’ – heeft veel emoties en reacties bij Op de Beeck zelf, onder lotgenoten seksueel misbruik en andere betrokkenen teweeg gebracht.

In de nasleep van de uitzending vertelde Op de Beeck in een artikel in De Volkskrant (3 november 2018) en opnieuw tijdens een uitzending van De Wereld Draait Door (8 november 2018) dat zij na haar getuigenis veel troost en bijstand heeft ervaren van lotgenoten en andere mensen die haar hun steun hebben betuigd.

Nu is er tijd voor ontmoeting … een moment om Griet Op de Beeck en elkaar een hart onder de riem te steken.

 

Evaluatie

 

Op 24 november 2019 vond de Lezing Griet Op de Beeck in Cultuurcentrum Griffioen (VU) in Amstelveen plaats. Gasten evalueerden de lezing als volgt:

"Prachtige lezing met een mooie balans tussen diepgang en luchtigheid, eerlijkheid en humor. Over hoop, veerkracht, liefde en het vinden van je eigen erkenning."

"Onder de indruk v.d. perfecte organisatie. Doet me verlangen naar meer!"

 

"Ga zo door, jullie zijn top! Warme ontvangst en nazit."

RISE_def_items_Info_download_document2.p

Evaluatie gasten

24 november 2019

Dit weekend is bedoeld voor diegenen die als kind/jongere seksueel mishandeld en/of - geïntimideerd zijn. Voor hen die de ontwikkeling in het eigen unieke herstelproces (weer) op gang willen brengen.

In het weekend staat (h)erkenning van je traumatische ervaringen als gevolg van seksuele kindermishandeling centraal. Je lichaam is daarvoor een essentiële ingang en enorm rijke bron aan kennis. Niet alleen je traumatische ervaringen liggen daarin opgeslagen, maar ook je eigen weg naar herstel.

 

Door met je aandacht naar je lichaam te gaan, kun je het traumaverhaal dat je lichaam vertelt beter leren waarnemen, (h)erkennen en vertrouwen.

 

In een laagdrempelige en veilige omgeving worden je afwisselende therapeutische werkvormen – o.a. lichaams- en systemisch werk, innerlijk kind- en krachtwerk alsook zintuiglijk spelen en bewegen met creatieve materialen – aangeboden. Zo kun je onderzoeken welke werkvormen je aanspreken en welke niet.

 

Thema’s die gedurende het weekend aan bod komen zijn o.a. contact maken, veiligheid en vertrouwen, gehechtheid en relaties, opstellingen, behoeften en grenzen aangeven, ruimte innemen, ontspanning alsook het voelen van kracht en het ervaren van emoties. Dit betekent echter niet dat het weekend vooral zwaar zal zijn; integendeel, er is ook ruimte voor humor, speelsheid en plezier.

 

Dit alles in contact met lotgenoten en professionele begeleiders die de betekenis van seksuele kindermishandeling van binnenuit kennen. En wel op een prachtige plek die uitnodigt om naar binnen te keren en in contact met jezelf alsmede de stilte, rust en levendigheid van de natuur te zijn.

Het doel is dat je gedurende het weekend een ontdekkingstocht beleeft waarin je jouw ‘traumasporen’ (Van der Kolk, 2016) beter leert kennen. Aan het einde ervan heb je meer grip op de vervolgstappen die je in je eigen herstelproces kunt zetten.

Deelnemers die eerder aan het And Still I RISE Weekend hebben deelgenomen, evalueerden het weekend als volgt:

“Fantastisch weekend waar ruimte was voor persoonlijk inzicht. Van heerlijk verven tot wol knippen tot schrijfoefening en duidelijke uitleg. De twee dames die ons een uitstekend mooi programma aanboden en in hun samenwerking met elkaar en ook duidelijk samen met ons overal op inspeelden.”

“Ik heb andere dingen bereikt dan mijn doelen. Misschien nog wel waardevoller dingen. Die wellicht nog meer van belang zijn dan mijn gestelde doelen.”

“Ik vond het een heel bijzonder weekend. Diepgaand maar niet te beladen. Een hele fijne manier van verwerken en werken aan jezelf.”

“Dank aan Stichting RISE voor dit prachtige, intense en ontroerende weekend!”

 

Het And Still I RISE Weekend wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Steunfonds Bestrijding Seksuele Kindermishandeling.

RISE_def_items_Info_download_document2.p

Evaluatie

deelneemsters

12 t/m 14 oktober 2018

RISE_def_items_Info_download_document2.p

Evaluatie

deelneemsters

22 t/m 24 maart 2019

RISE_def_items_Info_download_document2.p

Evaluatie

deelnemers

18 t/m 20 november 2019

over rise-56.png
And Still I RISE Weekend
RISE_def_items_Blog_rondje.png

Lezing

Griet

Op de Beeck

Lezing Griet Op de Beeck
RISE_def_items_Blog_Rondje_blog.png

Opstellingen 

-

systemisch werk

De waarheid heelt de waan.

(Ruppert, 2008)

Deze middag is bedoeld voor mensen die ervaring hebben met seksuele kindermishandeling en graag een keer willen proeven aan opstellingen / systemisch werk.

Tijdens deze middag doen we met elkaar 2 à 3 opstellingen.

 

Tijdens een opstelling kan iemand een vraag inbrengen waar hij of zij helderheid over wil ontvangen. Vervolgens wordt het ‘systeem’ neergezet met behulp van de andere aanwezigen die binnen dat systeem als representanten rollen of taken aannemen. Zo ontstaat er een tableau vivant dat achterliggende aspecten van de vraag laat zien.

 

Van daaruit gaan we samen op onderzoek. De representanten kunnen worden bevraagd naar wat zij voelen en denken alsook welke bewegingen zij in het neergezette systeem willen maken. Zo worden relaties, knelpunten en blokkades zicht-, (h)erken- en transformeerbaar.

 

Voorafgaand aan de middag is onduidelijk wie vraagstellers en representanten zullen/willen zijn. In het moment wordt met de groep gekeken welke vragen er leven en wat er getoond mag worden.

 

Dit alles in contact met lotgenoten en een professioneel ervaringsdeskundig begeleider. De vragen die ingebracht worden hoeven echter niet specifiek over seksuele kindermishandeling te gaan. De verwachting is dat ze hoe dan ook voor een ieder – vraagsteller, representant, observant – van betekenis zullen zijn.

spiraal_blauw-14.png
Opstellingen

Erkenning en herkenning

worden vaak als de meest heilzame factoren van herstel genoemd.

Ga naar

Agenda voor

onze geplande

activiteiten

bottom of page