top of page

Over Stichting RISE

De stichting

Stichting RISE is een initiatief van Janine Klungel, Lien Daams en Diana Bierings. Op 23 juni 2017 hebben wij in Zutphen Stichting RISE officieel opgericht.

 

Wij kennen elkaar van de voormalige landelijke Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling binnen gezin, familie en vertrouwensrelaties (VSK) (1982-2012), de eerste beweging tegen seksuele kindermishandeling die zich in Nederland ontwikkelde.

Onze inzet is om het belangrijke werk van de VSK voort te zetten, omdat het probleem van seksuele kindermishandeling en de schade die het mensen en de samenleving berokkent onverminderd groot zijn.

 

De oprichting van Stichting RISE is mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Steunfonds Bestrijding Seksuele Kindermishandeling.

RISE_def_items_Over Rise_vogel groen.png
RISE_def_items_Spiraaltje_groen.png

Naam

RISE  (Engels) ~ 1 opstaan, verrijzen 2 opkomst 3 groeien, toenemen

 

RISE ontleent haar naam aan het gedicht ‘Still I rise’ (1978) van Maya Angelou (1928-2014), een Amerikaanse dichteres, schrijfster en activiste die op zevenjarige leeftijd werd verkracht, voor vijf jaar stopte met praten en haar stem (her)vond in poëzie.

 

In dit gedicht bevrijdt Angelou zichzelf. Wat haar ook overkomt, wat haar ook wordt voorgehouden, zij zal altijd opstaan. Zij zal boven onderdrukking, pijn en angst uitstijgen. En wel vol kracht, dromen, hoop en mogelijkheden.

 

Vanuit deze intentie is Stichting RISE opgericht.

RISE_def_items_spiraaltje_wit.png

Still I rise

You may write me down in history

With your bitter, twisted lies,

You may trod me in the very dirt

But still, like dust, I’ll rise.

 

Does my sassiness upset you?

Why are you beset with gloom?

‘Cause I walk like I’ve got oil wells

Pumping in my living room.

 

Just like moons and like suns,

With the certainty of tides,

Just like hopes springing high,

Still I’ll rise.

 

Did you want to see me broken?

Bowed head and lowered eyes?

Shoulders falling down like teardrops,

Weakened by my soulful cries?

Does my haughtiness offend you?

Don’t you take it awful hard

‘Cause I laugh like I’ve got gold mines

Diggin’ in my own backyard.

 

You may shoot me with your words,

You may cut me with your eyes,

You may kill me with your hatefulness

But still, like air, I’ll rise.

 

Does my sexiness upset you?

Does it come as a surprise

That I dance like I’ve got diamonds

At the meeting of my thighs?

Out of the huts of history’s shame

I rise

Up from a past that’s rooted in pain

I rise

I’m a black ocean, leaping and wide,

Welling and swelling I bear in the tide.

 

Leaving behind nights of terror and fear

I rise

Into a daybreak that’s wondrously clear

I rise

Bringing the gifts that my ancestors gave,

I am the dream and the hope of the slave.

I rise

I rise

I rise.

Copyright © 1978 Maya Angelou

RISE_def_items_Over_Rise_doelstelling.pn

Doelstelling

 1. het bieden van (h)erkenning en professionele ervaringsdeskundige begeleiding aan mensen die als kind seksueel mishandeld zijn;

 2. het vergroten en verspreiden van kennis over seksuele kindermishandeling vanuit de belichaamde ervaring van seksuele kindermishandeling;

 3. het bevorderen van contact zowel innerlijk als tussen mensen die als kind seksueel mishandeld zijn en mensen die de ervaring van seksuele kindermishandeling niet van binnenuit kennen.

Lichaam

Creativiteit

Verbinding

Missie

Stichting RISE wil als een diep gewortelde en sterk gegronde alsook rijk groeiende en weelderig vertakkende levensboom zijn. Een plek waar mensen die seksueel mishandeld zijn samenkomen om elkaar te ontmoeten, om vanuit henzelf en aan elkaar (verder) te groeien en om bewustwording te verspreiden.

 

RISE staat voor levenskracht en transformatie. Zij ontkiemt, groeit, staat en werpt haar vruchten af. Opdat alle mensen in de Nederlandse samenleving veilig kunnen opgroeien en uitgroeien tot de mensen die zij in wezen zijn.

RISE_def_items_Over_Rise_missie.png

De reden dat Stichting RISE veelal spreekt van ‘seksuele kindermishandeling’ in plaats van het meer maatschappelijk gangbare ‘seksueel misbruik’ is een erfenis uit de Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling (VSK). Het begrip ‘misbruik’ impliceert namelijk dat ‘gebruik’ van kinderen wel in orde zou zijn. Voor ons is het eveneens belangrijk om zo min mogelijk woorden te gebruiken die de lading van de inhoud afzwakken.

Visie

Stichting RISE streeft naar een sociaal rechtvaardige samenleving waarin:

 • ieders lichaam onaantastbaar is;

 • niemand wordt onderworpen aan (seksuele) (kinder)mishandeling, verwaarlozing en/of andere onmenselijke behandeling;

 • iedereen zonder onderscheid gelijke aanspraak heeft om gehoord te worden en recht heeft op bescherming, bijstand en daadwerkelijke rechtshulp;

 • een ieder zonder discriminatie van welke aard ook het recht heeft op leven, vrijheid en onschendbaarheid van de eigen persoon.

We willen een zo divers mogelijke gemeenschap

zijn waar iedereen zich thuis voelt.

RISE_def_items_spiraaltje_lichtgrijs.png
spiralen-11.png

Kernwaarden

 • RISE is een groeiplek en beweging;

 • RISE staat voor ontmoeting, (h)erkenning, bewustwording en verandering;

 • RISE is gegrond in de relatie lichaam, verbinding en creativiteit;

 • RISE waarborgt veiligheid, vertrouwen en respect;

 • RISE gelooft in humor, speelsheid en plezier;

 • RISE is overtuigd van eigen kracht;

 • RISE is sterk in kwetsbaarheid.

RISE_def_items_spiraaltje_lichtgrijs.png
RISE_def_items_Over_Rise_bol bij het bes

Het bestuur

Het bestuur van Stichting RISE wordt momenteel gevormd door:

Liane Sloos (voorzitter)

MariekeTeunissen (algemeen bestuurslid)

Janine Klungel (algemeen bestuurslid)

 

De functies van secretaris en penningmeester

zijn op dit moment vacant.

Zij ontvangen geen beloning voor de uitvoering van hun bestuurstaken.

Janine Klungel (1972)

Janine Klungel.jpg

Ik sta op en getuig tegen seksueel geweld. Dit doe ik vanuit mijn doorleefde belichaamde kennis en ervaring met seksuele kindermishandeling. Dit doe ik eveneens vanuit mijn professionele kennis en ervaring op het gebied van seksueel geweld:

 

 • als voormalig onderzoeker en docent culturele antropologie (Radboud Universiteit) o.a. gespecialiseerd in de thema’s gender, (seksueel) geweld en trauma;

 • als voormalig beleidsmedewerker/coördinator van de in 2012 opgeheven Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling (VSK);

 • als medeauteur en redacteur van de boeken De kracht van spreken (VSK, 2012) en De wetende getuige (Van Duin, 2014);

 • als vaktherapeut beeldend die o.a. heeft gewerkt met kinderen die getraumatiseerd zijn als gevolg van (seksueel) geweld;

 • als liefhebster van kunst en het thema seksueel geweld en trauma graag onderzoekt in haar eigen beeldend werk.

 

Vanuit deze achtergrond zet ik mij met hart en ziel in voor Stichting RISE.

Liane Sloos (1970)

Liane Sloos.png

Als ervaringsdeskundige en vanuit mijn werk in het onderwijs weet ik welke impact (seksuele) kindermishandeling heeft op de ontwikkeling van een kind en hoe dit doorwerkt in het volwassen leven. Als samenwerkingspartner met hulpverlening ervaar ik hoe lastig het is aandacht te krijgen voor (vermoedens van) seksuele kindermishandeling en om inzicht in wat er nodig is te bewerkstelligen.

 

Daarom draag ik de ontwikkeling dat advies van ervaringsdeskundigen steeds meer wordt meegenomen een warm hart toe. Door bij te dragen aan het vergroten van kennis hoop ik meer begrip en inzicht bij professionals te bereiken, zodat seksuele kindermishandeling sneller gesignaleerd wordt en het handelen adequater en passender.

 

In al mijn activiteiten staat verbinding, ontwikkeling van de eigen kracht en een houding van niet oordelen en vertrouwen centraal. Met mijn kennis en levenservaring maak ik mij graag sterk voor Stichting RISE.

Marieke Teunissen (1982)

Marieke.jpg

Met ingang van 1 mei 2024 is Marieke Teunissen toegetreden tot het bestuur als algemeen bestuurslid. Wij heten haar van harte welkom!

bottom of page